Anonim
Det er offisielt, loven som godkjenner forskning på embryo og stamceller ble validert av konstituerende råd 1. august. Vise menn ga grønt lys til teksten, som ble vedtatt av parlamentet 16. juli, men bestrides av 78 UMP-varamedlemmer ved opprinnelsen til henvisningen. Forslagt av radikale Venstre-varamedlemmer og støttet av regjeringen, erstatter denne loven "forbud mot unntak" som hadde vært i kraft siden 2004. Med denne teksten er forskning autorisert, men innrammet. Forfatningsrådet anslått i en pressemelding at "betingelsene som loven har satt for å forske på embryoet, som verken er presise eller tvetydige, ikke er i strid med målet om konstitusjonell verdi av tilgjengelighet og forståelighet av loven ", i motsetning til hva motstanderne av teksten hevdet." Hvis lovgiveren endret noen av betingelsene som ga tillatelse til godkjenning av forskning på det menneskelige embryoet og på embryonale stamceller til rent medisinske formål, for å favorisere denne forskningen og for å sikre autorisasjonene som ble gitt, omringet han utstedelsen av disse autorisasjonene for å søke etter effektive garantier ", forsikre de eldste.",