Anonim
700 millioner euro er beløpet som den franske staten foreslår å bruke for å demme epidemien av influensa A. Denne summen vil skaffe seg 100 millioner doser vaksiner, nok til å beskytte den franske befolkningen i følge regjeringen . Vaksiner forventes å bli levert av fire store laboratorier: Sanofi, GSK, Novartis og Baxter. Utgifter for å bekjempe influensa vil komme delvis fra statsbudsjettet og delvis fra fond for sosial sikkerhet, noe som skaper kontrovers, noen fagforeninger mener at disse utgiftene er uforholdsmessige og at de hovedsakelig kommer laboratoriene til gode. La oss huske på at metropolitiske Frankrike siden begynnelsen av epidemien har 354 bekreftede tilfeller av influensa A. "