Anonim
Karbonmonoksid er ansvarlig for 4200 dødsfall i forgiftning hvert år. De aller fleste av disse forgiftningene forekommer i hjemmet, og kjelen er den første som er ansvarlig. Enda mer alarmerende, mer enn tre fjerdedeler av franskmenn med forbrenningsovner vet ikke at enhetene deres sannsynligvis vil avgi karbonmonoksid. Denne kvelende gassen er spesielt farlig fordi den ikke kan påvises: usynlig, luktfri og ikke-irriterende, det er resultat av dårlig forbrenning i en enhet som opererer på gass, tre, kull, bensin, etc. For å bekjempe mot disse uoverensstemmelsene, startet helsedepartementet og Inpes en informasjonskampanje om risikoen for denne gassen og de gode tiltakene å ta i bruk. Fire radioflekker blir sendt fra 19. september til 29. desember, og hver gir råd om forebygging. De vil følge tre faser: forebyggingsråd før vinter, råd om vinteren, og i tilfelle storm eller snøvarsler, vil et sted gjøre rede for hvordan du bruker generatoraggregatene og hjelpevarmer . "