Anonim
I en pressemelding publisert mandag 27. desember, varslet Afssaps og Generaldirektoratet for konkurranse, forbruk og undertrykkelse av svindel (DGCCRF) forbrukerne om den farlige sammensetningen av hårrettende produkter. varslet av europeiske og amerikanske helsemyndigheter, ble det derfor gjennomført en undersøkelse blant frisørfolk og selgere av disse produktene. Resultat? Åtte hårutjevningsprodukter som inneholder formaldehyd med høy konsentrasjon er blitt påvist og er i ferd med å bli beslaglagt av DGCCR. Disse produktene, hovedsakelig beregnet på profesjonelle frisører, selges på Internett og kan brukes av forbrukere selv eller av frisører hjemme. Produktene brukes varme, ved bruk av oppvarmede keramiske plater. Formaldehydet i produktene kan da stige i luften. Dette stoffet kan være kreftfremkallende når det pustes inn kronisk. Formaldehyd mistenkes også "ved forekomst av leukemi, kreft i bihulene og nesehulen. I tillegg kan det indusere irritasjon i øyne og luftveier eller forårsake kontakteksem", leser vi i pressemeldingen. Det anbefales derfor forbrukere og frisørpersoner å ikke kjøpe eller bruke produktene som er oppført på Afssaps nettsted og å oppsøke lege hvis du har symptomer under eller etter bruken av Afssaps. disse produktene. Mer info her: www.afssaps.fr ",